กิจกรรม : ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่รายละเอียด :
    

  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ  ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ประจำปี พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้

 
1.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
 
2.การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ เช่นทำความสะอาด เก็บขยะสองทางถนนของตำบลถ้ำทะลุ
 
3.การทำกิจกรรม 5 ส.ภายในสำนักงาน
 
4.กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา
 
5.กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น
 
6.กิจกรรมขอสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตตำบลถ้ำทะลุ
 
7.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา
 
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560    อ่าน 121 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**