ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
รายละเอียด :

 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุภายในเดือนพฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ

ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีนับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

มารับการลงทะเบียนที่ อบต.ถ้ำทะลุ ตามวันและเวลาราชการ

ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2561    อ่าน 147 คน