ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียด :

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

1.ประเภทของพนักงานจ้าง

  1.1สำนักปลัด

  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

   พนักงานจ้างทั่วไป

   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา

   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา

   ตำแหน่ง คนงาน                   จำนวน 1 อัตรา

   1.2 กองคลัง

   พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

   1.3 กองช่าง

   พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา

   พนักงานจ้างทั่วไป

   ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

   รับสมัครวันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2563 ติดต่อสอบถาม 073-261007

ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563    อ่าน 122 คน