ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2550
รายละเอียด :

 

 

รับลงทะเบียนผู้สูงอายุภายในเดือนพฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีนับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 มารับการลงทะเบียนที่ อบต.ถ้ำทะลุตามวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560    อ่าน 201 คน