ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครพนักงานจ้าง
รายละเอียด :

 รับสมัครพนักงานจ้างประจำตำบลถ้ำทะลุ

1 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองคลัง

2 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานปลัด

3 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักปลัด

4 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักปลัด

 

ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2560    อ่าน 204 คน