ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ
  รายละเอียด :

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   วันที่ 15 สิงหาคม 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 71 คน