ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  รายละเอียด :

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


1.ประเภทของพนักงานจ้าง


  1.1สำนักปลัด


   พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)


   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา


   พนักงานจ้างทั่วไป


   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา


   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา


   ตำแหน่ง คนงาน                   จำนวน 1 อัตรา


   1.2 กองคลัง


   พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)


   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา


   1.3 กองช่าง


   พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)


   ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา


   พนักงานจ้างทั่วไป


   ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา


รับสมัครวันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2563 ติดต่อสอบถาม 073-261007
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 153 คน