ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผูดูเเลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผูดูเเลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน