ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


โครงการ ขุดคููระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด


หมู่ที่๓ จำนวน ๑ สาย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถมดิน หมู่ที่๑ จำนวน ๑ สาย


ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน