ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเหมืองใหม่ - บาราเซาะ (ช่วงที่๒) จำนวน ๑ สาย หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำทะลุ
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเหมืองใหม่ - บาราเซาะ (ช่วงที่๒)


จำนวน ๑ สาย หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำทะลุ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 73 คน