ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลถ้ำทะลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 ก.ค. 2564
2 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 ก.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 ก.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลถ้ำทะลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 ก.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 ก.ค. 2564
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายวังน้องนุช หมู่ที่ ๑ โดยปรับเกรดผิวจราจรโดยลงดินลูกรังพร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 เมตร 1 จุด จุดละ 7 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ก.ค. 2564
7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแวมไฟสว่างสาธารณะภายในตำบลถ้ำทะลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ก.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ก.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟสว่างสาธารณะภายในตำบลถ้ำทะลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ก.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125