ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
28 ก.ย. 2561
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
28 ก.ย. 2561
103 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
21 ก.ย. 2561
104 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 ก.ย. 2561
105 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
12 ก.ย. 2561
106 การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
164
10 ก.ย. 2561
107 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
07 ก.ย. 2561
108 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
05 ก.ย. 2561
109 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 ก.ย. 2561
110 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
78
28 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36