ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
14 พ.ค. 2562
72 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงรม บ้านบันนังบูโบ หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
30 เม.ย. 2562
73 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
30 เม.ย. 2562
74 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
17 เม.ย. 2562
75 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเหมืองใหม่ - บาราเซาะ (ช่วงที่๒) จำนวน ๑ สาย หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
11 เม.ย. 2562
76 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
04 เม.ย. 2562
77 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
04 เม.ย. 2562
78 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 มี.ค. 2562
79 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
25 มี.ค. 2562
80 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
21 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36