ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ม.ค. 2561
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 ม.ค. 2561
163 ปรชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
04 ม.ค. 2561
164 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
04 ม.ค. 2561
165 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
04 ม.ค. 2561
166 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์-กรณีพบเห็นการทุจริต-ของ-อบต.ถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
04 ม.ค. 2561
167 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 ธ.ค. 2560
168 ผลการคิดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
29 ธ.ค. 2560
169 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
29 ธ.ค. 2560
170 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประสานศูนย์ อปพร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
27 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36