ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
23 พ.ค. 2561
122 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
15 พ.ค. 2561
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๗ สาย ณ หมู่ที่๑ หมู่ที๒ และหมู่ที่๓ ตำบลถ้ำทะลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
03 พ.ค. 2561
124 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
30 เม.ย. 2561
125 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 เม.ย. 2561
126 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
04 เม.ย. 2561
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ของ อบต.หมายเลขทะเบียน กจ ๔๙๒ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
20 มี.ค. 2561
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 มี.ค. 2561
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
27 ก.พ. 2561
130 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
91
26 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36