ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
15 มิ.ย. 2563
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ เรื่อง ัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
29 พ.ค. 2563
13 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 พ.ค. 2563
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
23 เม.ย. 2563
15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๒ และสายป้าหลิว หมู่ที่ ๕ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
87
23 เม.ย. 2563
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
22 เม.ย. 2563
17 ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
17 เม.ย. 2563
18 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
14 เม.ย. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
08 เม.ย. 2563
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36