ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
12 พ.ย. 2562
42 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
05 พ.ย. 2562
43 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
05 พ.ย. 2562
44 ประกาศเผยแพร่แผนการตัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
31 ต.ค. 2562
45 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
31 ต.ค. 2562
46 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
31 ต.ค. 2562
47 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
15 ต.ค. 2562
48 ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
04 ต.ค. 2562
49 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
03 ต.ค. 2562
50 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
26 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36