ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 ก.พ. 2561
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
22 ก.พ. 2561
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
22 ก.พ. 2561
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง(สองขางทาง) ณ หมู่ที่๑,๒,๓และ ๔ ตำบลถ้ำทะลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
15 ก.พ. 2561
135 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
15 ก.พ. 2561
136 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
14 ก.พ. 2561
137 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
14 ก.พ. 2561
138 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
08 ก.พ. 2561
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน๒สาย ณ.หมู่ที่๓ ตำบลถ้ำทะลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
07 ก.พ. 2561
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยของ อบต.หมายเลขทะเบียน 80-6259 ยะลา จำนวน2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
06 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36