ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน๒สาย ณ.หมู่ที่๓ ตำบลถ้ำทะลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
07 ก.พ. 2561
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยของ อบต.หมายเลขทะเบียน 80-6259 ยะลา จำนวน2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
06 ก.พ. 2561
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)จำนวน ๒๐รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
05 ก.พ. 2561
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกระบะดั้ม(ซ้าย-ขวา)รถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน80-6259จำนวน1คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
02 ก.พ. 2561
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบแลนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 ก.พ. 2561
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 ก.พ. 2561
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลถ้ำทะลุประจำภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
31 ม.ค. 2561
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
30 ม.ค. 2561
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
25 ม.ค. 2561
150 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
126
25 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37