ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)จำนวน ๒๐รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
05 ก.พ. 2561
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกระบะดั้ม(ซ้าย-ขวา)รถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน80-6259จำนวน1คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
02 ก.พ. 2561
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบแลนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 ก.พ. 2561
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 ก.พ. 2561
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลถ้ำทะลุประจำภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
31 ม.ค. 2561
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 ม.ค. 2561
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
25 ม.ค. 2561
148 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
95
25 ม.ค. 2561
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมบำรุงรักษารถขยะของ อบต หมายเลขทะเบียน 80-6259 ยะลาจำนวน 10รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
22 ม.ค. 2561
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๑ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
16 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36