ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 ส.ค. 2562
62 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
09 ก.ค. 2562
63 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
05 ก.ค. 2562
64 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
05 ก.ค. 2562
65 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
05 ก.ค. 2562
66 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
04 ก.ค. 2562
67 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
02 ก.ค. 2562
68 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
13 มิ.ย. 2562
69 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
23 พ.ค. 2562
70 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
23 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36