ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลถ้ำทะลุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
12 มี.ค. 2563
22 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังโรงรม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
79
10 มี.ค. 2563
23 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภนนลูกรังสายเมืองไหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
74
03 มี.ค. 2563
24 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมัคคี หมู่ที่ ๑ และ สายเหมืองไหม่ (ซอยส่วยทุเรียน) หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
20 ก.พ. 2563
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
20 ก.พ. 2563
26 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเมืองไหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
77
18 ก.พ. 2563
27 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 ก.พ. 2563
28 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
76
04 ก.พ. 2563
29 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
31 ม.ค. 2563
30 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ
69
24 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36