ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
29 ธ.ค. 2560
172 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประสานศูนย์ อปพร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
27 ธ.ค. 2560
173 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
26 ธ.ค. 2560
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
20 ธ.ค. 2560
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
20 ธ.ค. 2560
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
01 ธ.ค. 2560
177 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
22 พ.ย. 2560
178 รับลงทะเบียน ผู้ประกอบการ ตามโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
09 พ.ย. 2560
179 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
31 ต.ค. 2560
180 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
31 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37