ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
26 ธ.ค. 2560
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
20 ธ.ค. 2560
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
20 ธ.ค. 2560
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 ธ.ค. 2560
175 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
22 พ.ย. 2560
176 รับลงทะเบียน ผู้ประกอบการ ตามโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
09 พ.ย. 2560
177 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
31 ต.ค. 2560
178 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
31 ต.ค. 2560
179 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
31 ต.ค. 2560
180 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
30 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36