ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
16 ต.ค. 2560
182 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ เรื่องงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
63
12 ต.ค. 2560
183 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ เรื่อง รายงานรรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
05 ต.ค. 2560
184 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 ต.ค. 2560
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 ต.ค. 2560
186 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
30 ก.ย. 2560
187 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
28 ก.ย. 2560
188 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2560
65
14 ก.ย. 2560
189 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
07 ก.ย. 2560
190 พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
02 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36