ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
31 ต.ค. 2560
182 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
30 ต.ค. 2560
183 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
16 ต.ค. 2560
184 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ เรื่องงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
93
12 ต.ค. 2560
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ เรื่อง รายงานรรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
05 ต.ค. 2560
186 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
02 ต.ค. 2560
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
02 ต.ค. 2560
188 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 ก.ย. 2560
189 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
28 ก.ย. 2560
190 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2560
98
14 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37