ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เรื่องขยะ จำนวน ๑ป้าย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
16 ม.ค. 2561
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมขุดคูระบายน้ำ จำนวน ๓ สาย ณ หมู่ที่ ๑-๒ และ ๓ ตำบลถ้ำทะลุ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
12 ม.ค. 2561
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมคูระบายน้ำ จำนวน ๓ สาบ หมู่ที่ ๑-๒ และ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
12 ม.ค. 2561
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกล่องและเครื่องดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
11 ม.ค. 2561
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไอศกรีมพร้อมถ้วย จำนวน ๒ ถัง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
11 ม.ค. 2561
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที จำนวน ๑ วัน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
11 ม.ค. 2561
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
11 ม.ค. 2561
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุตกแต่งเวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
11 ม.ค. 2561
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลเด็กสำหรับการแสดงบนเวที ร่วมกิจกรรมและเล่นเกมส์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
11 ม.ค. 2561
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สาย หมู่ที่๓ ตำบลถ้ำทะลุ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
11 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36