ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ สาย ณ หมู่ที่๑ หมู่ที่๓ และหมู่ที่๕ ตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
14 ม.ค. 2563
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
07 ม.ค. 2563
33 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
02 ม.ค. 2563
34 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างครงการ ขุดลอกคลองสายลาหนา บ้านลาหนา หมู่ที่๓ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
78
19 ธ.ค. 2562
35 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
13 ธ.ค. 2562
36 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
13 ธ.ค. 2562
37 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
03 ธ.ค. 2562
38 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
21 พ.ย. 2562
39 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
15 พ.ย. 2562
40 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
15 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36