ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 แจ้งการประชุมพนักงานของ อบต ถ้ำทะลุ ในวันอังคาร 6 สิงหาคม
297
02 ส.ค. 2556
302 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
31 ก.ค. 2556
303 เรียกประชุมสภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
25 ก.ค. 2556
304 ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลถ้ำทะลุร่วมเเวียนเทียนในวันวันอาสาฬหบูชา ดาวน์โหลดเอกสาร
404
18 ก.ค. 2556
305 ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลถ้ำทะลุร่วมทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
291
18 ก.ค. 2556
306 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
251
11 ก.ค. 2556
307 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปิยะธรรมาราม (คลองน้ำใส) ดาวน์โหลดเอกสาร
2182
10 ก.ค. 2556
308 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
302
25 มิ.ย. 2556
309 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ถ้ำทะลุ (พ.ศ.2557-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
345
24 มิ.ย. 2556
310 เรียกประชุมสภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
10 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37