ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 เรียกประชุมสภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
25 ก.ค. 2556
302 ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลถ้ำทะลุร่วมเเวียนเทียนในวันวันอาสาฬหบูชา ดาวน์โหลดเอกสาร
363
18 ก.ค. 2556
303 ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลถ้ำทะลุร่วมทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
256
18 ก.ค. 2556
304 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
217
11 ก.ค. 2556
305 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปิยะธรรมาราม (คลองน้ำใส) ดาวน์โหลดเอกสาร
2089
10 ก.ค. 2556
306 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
270
25 มิ.ย. 2556
307 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ถ้ำทะลุ (พ.ศ.2557-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
306
24 มิ.ย. 2556
308 เรียกประชุมสภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
10 มิ.ย. 2556
309 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
345
24 เม.ย. 2556
310 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลถ้ำทะลุ จำนวน 2 อัตรา
365
07 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36