ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
07 เม.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
04 ม.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
09 ธ.ค. 2563
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
14 พ.ย. 2563
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
30 ต.ค. 2563
6 ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
83
13 ส.ค. 2563
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ส.ค. 2563
8 ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
83
05 ส.ค. 2563
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
13 ก.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน ๑๐๐ ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36